MODA: Museum generator
MODA: A!
BACK↲
M)))M OOOOO DDDD. AAAAA
MM)MM O)))O DDDDD A)))A
M)M)M O)))O DDDDD AAAAA
M)))M O)))O DDDDD AAAAA
M)))M OOOOO DDDD. A)))A


Digitale kunst is te belangrijk om alleen door kunstliefhebbers gezien te worden. Het is, samen met technologie filosofie, het domein waar vanuit op een vrije manier over de relatie tussen mens en technologie nagedacht kan worden - doorgaans verhouden we onszelf als User tot technologie. Het is belangrijk om ook uit de rol van User te kunnen stappen, om onszelf af te vragen wat technologie is, wat het met ons doet en wat we daar van vinden.

Wanneer we naar digitale kunst kijken zijn we geen User, maar worden we aan het werk gezet door digitaal kunstenaars. Deze helpen om kritisch na te denken over technologie en haar consequenties, om zo meer grip te krijgen op onze eigen digitale toekomst.

Daarom wil Moda een nieuw en breed inzetbaar tentoonstellingsplatform bieden aan digitale kunst dat voornamelijk gericht is op jongeren.


1. Art in space(s).
Moda is een museum voor digitale kunst. De collectie staat online. De tentoonstellingsruimtes zijn fysieke computerlokalen wereldwijd. Op elk van de schermen in een computerruimte zal een ander digitaal kunstwerk te zien - hiermee maakt Moda van kijken naar online kunst een ruimtelijke en sociale ervaring.
Zie: Positionering*


2. Een collectie van digitale kunst.
De collectie van Moda bestaat uit op internet vrij toegankelijke kunstwerken. Het is een verzameling van kunst die gemaakt is voor het internet (net art) en van screenbased kunstvormen zoals digitale poëzie, glitch art, game art, film en animatie. Hieruit zullen verschillende thematische tentoonstellingen worden samengesteld.
Zie: Collectie*


3. Een lesprogramma
(met MU Eindhoven).
Moda wil leerlingen na laten denken over technologie.
Vanuit de mediatheek van een school zullen digitaal kunstenaars de grenzen van technologie verleggen. Het doel van het bijbehorende lesmateriaal is om samen met leerlingen dieper in te gaan op het thema van de tentoonstelling, de invloed van technologie en de rol van kunst.
Zie: Lesprogramma*


4. Een experimenteel medium.
Moda is een experimenteel tentoonstellingsmodel waarbij internettechnologie gebruikt wordt om digitale kunst tentoon te stellen in fysieke computerruimtes. Het installeren en aanbieden van een custom tentoonstelling (en catalogus + lesmateriaal) is eenvoudig en wordt mogelijk gemaakt door de koppeling van een database, een tentoonstellingsgenerator en een installatie-agent.


5. Een verdienmodel voor
digitaal kunstenaars.
Aan kunstenaars wordt op voorhand gevraagd of een werk in de tentoonstelling opgenomen mag worden. Telkens wanneer een werk tentoongesteld wordt zal er één euro voor de kunstenaar gereserveerd worden. Op de website van Moda is te zien hoe vaak een werk tentoongesteld is en hoe een kunstenaar hier aanspraak op kan doen.


6. Een alternatief tentoonstellingsmodel.
Moda is een subversief tentoonstellingsmodel dat digitale kunst in haar natuurlijke habitat presenteert; namelijk in computerlokalen wereldwijd. Met dit lichtgewicht tentoonstellingsmodel wil Moda digitaal kunstenaars en tentoonstellingsmakers een groot bereik bieden buiten bestaande kunstinstellingen om.
Zie: Manifest*

* Ask for more info.
More Q? hello@jurstrik

<3 MARQUEE 4ever